Kodeks postępowania  • Jestem szczery, otwarty i uprzejmy dla moich współpracowników i partnerów
  • Jestem odpowiedzialny i mogę spełniać swoje zadania prawidłowo i terminowo
  • Pozyskane informacje wykorzystuję rozsądnie i dyskretnie. Rzeczami o znacznej wartości dysponuję oszczędnie
  • Buduję relacje biznesowe z zachowaniem długookresowej i wzajemnej satysfakcji
  • Zawsze przestrzegam obowiązujących przepisów i umów
  • Rozwiązuję problemy w spokojny i konstruktywny sposób
  • Moim celem jest wykorzystywanie w pracy własnej wiedzy i umiejętności
  • Współpracuję tylko z dostawcami, którzy przestrzegają przepisów prawa