Misja i wizja firmyCelem naszej firmy jest zapewnienie naszym klientom butów zawodowych, bezpiecznych i outdoor’owych wykonanych nowoczesną technologią, z użyciem wysokiej jakości materiałów, które gwarantują zarówno niezbędną ochronę jak i komfort użytkowania przy zachowaniu umiarkowanej ceny.

Oprócz naszych produktów świadczymy również kompleksowe usługi doradcze w zakresie produkcji obuwia. 

Naszym celem jest wykorzystanie naszej specjalizacji, wieloletniego doświadczenia i odpowiedzialnego podejścia do biznesu we współpracy z partnerami i przy tworzeniu produktów. Chcielibyśmy stać się wiodącym dostawcą obuwia specjalistycznego w Centralnej i Wschodniej Europie. 

Naszym celem jest budowanie współpracy z dystrybutorami artykułów BHP; naszymi bezpośrednimi odbiorcami nie są klienci ostateczni.

Ambicja BENNON Group a. s. to zostanie stabilnym i wiarygodnym partnerem dla naszych klientów. W naszej działalności kierujemy się zasadami profesjonalizmu, odpowiedzialności i staramy się stale doskonalić nasze produkty i usługi. Pragniemy budować długoterminowe relacje, które są oparte na wzajemnym zaufaniu.

Jednym z celów jest stworzenie przyjaznego i motywującego otoczenia zapewniającego pracownikom firmy nieustanny rozwój i przychylną atmosferę. Zadowolenie i zbudowanie trwałych relacji z pracownikami jest jednym z naszych priorytetów.