Warunki HandloweBENNON Group a.s. dba, aby budowane relacje biznesowe były uczciwe i szanowały współpracujące strony przez długi okres czasu (patrz kodeks postępowania pracowników). Jeśli nasi klienci są zainteresowani zapewniamy im umowy ramowe określające ogólne warunki handlowe, warunki sprzedaży oraz pozostałe specyficzne zasady odpowiadające obydwu stronom.