Etický kodex  • S kolegy i partnery jednám upřímně, otevřeně a slušně.
  • Své úkoly plním řádně, odpovědně a včas.
  • Se svěřenými informacemi nakládám účelně a diskrétně. S materiálními hodnotami nakládám šetrně.
  • V obchodních vztazích usiluji o vzájemnou spokojenost a dlouhodobost.
  • Vždy dodržuji stanovená pravidla a dohody.
  • Konflikty řeším zdvořile, klidně a konstruktivně.
  • Mým cílem je neustále zdokonalovat vlastní znalosti i dovednosti.
  • Spolupracuji pouze s dodavateli, kteří dodržují platnou legislativu a ustanovení listiny práv a svobod.