Obchodní podmínkySpolečnost BENNON Group a. s. dbá na to, aby se její obchodní vztahy vyznačovaly solidností, seriózností a směřovaly k dlouhodobé spokojenosti obou stran (viz etický kodex pracovníka společnosti). Preferujeme partnerství na vysoké úrovni, a proto v případě zájmu navrhujeme svým odběratelům uzavření Rámcové obchodní smlouvy, ve které si smluvní strany kromě výše slev a všeobecných obchodních podmínek dohodnou také specifické podmínky, které oběma stranám nejvíce vyhovují.