Poslání a vize společnosti 

Naše mise spočívá v poskytování pracovní, bezpečnostní a volnočasové obuvi, která je vyráběna s využitím moderních materiálů a technologií, aby zákazníkům zajišťovala nezbytnou ochranu a pohodlí během nošení. Kromě širokého sortimentu produktů nabízíme také komplexní poradenský servis v oblasti obuvnictví.

Náš slogan "Ready for tomorrow" reflektuje naši neustálou snahu posouvat se dopředu, inovativnost a připravenost na budoucnost. Tato filozofie nás motivuje k neustálému zlepšování a k tomu, abychom byli připraveni na výzvy, které nám přinese budoucnost.

Naším hlavním cílem je využít naší specializace, dlouholetých zkušeností a odpovědného přístupu ke všem aspektům výroby a partnerství, abychom se stali předními dodavateli pracovní a bezpečnostní obuvi na trzích střední a východní Evropy.

Snažíme se navazovat strategická partnerství nejen s distributory ochranných pracovních pomůcek, ale i s koncovými zákazníky. Naší prioritou je budovat vztahy založené na důvěře a vzájemném respektu.

Ambicí naší společnosti je poskytovat spolehlivé služby našim odběratelům, a proto se řídíme principy profesionality, odpovědnosti a neustálého zdokonalování našich výrobků a služeb. Snažíme se budovat dlouhodobé obchodní vztahy, které spočívají ve vzájemné důvěře a férovém přístupu.

Jako součást našich cílů máme také vytvoření příznivého a motivujícího prostředí pro osobnostní růst našich zaměstnanců. Dlouhodobá spolupráce a spokojenost zaměstnanců jsou pro nás jednou z klíčových priorit společnosti.