Poslání a vize společnosti 

Naším posláním je dodávat zákazníkům pracovní, bezpečnostní a volnočasovou obuv vyráběnou s využitím moderních materiálů a technologií, která jim zajistí nezbytnou ochranu a komfort při nošení a která bude zároveň respektovat jejich cenové požadavky. Kromě produktů poskytujeme také kompletní poradenský servis v oblasti obuvnictví.

Naším cílem je využít naší úzké specializace, dlouholetých zkušeností a odpovědného přístupu jak k výrobkům, tak partnerům, a propracovat se mezi nejvýznamnější dodavatele pracovní a bezpečnostní obuvi na trzích střední a východní Evropy.

Naším záměrem je navazovat strategická partnerství s distributory ochranných pracovních pomůcek, neboť s koncovými zákazníky, tj. spotřebiteli neobchodujeme napřímo.

Naší ambicí je spolehlivě sloužit našim odběratelům. Při našich podnikatelských aktivitách se řídíme principy profesionality, odpovědnosti a neustálé snahy o zdokonalování našich výrobků a služeb. Máme zájem navazovat dlouhodobé obchodní vztahy založené na vzájemné důvěře a oboustranně férovém přístupu.

Jedním z cílů společnosti je vytvořit příznivé a motivující prostředí pro osobnostní růst svých zaměstnanců. Dlouhodobá spolupráce a spokojenost zaměstnanců je jednou z priorit společnosti.